Rozvoj osobních dovedností

Na této stránce uvádíme anotace realizovaných kurzů. 

Probuď zájem!

Dovednost motivace a vedení lidí – kurz zaměřený na trénink dovedností manažera v oblasti motivace podřízených, efektivního vedení, důsledného řízení. Celkem 8 x 45 minut, maximálně 15 účastníků. Pro vedoucí pracovníky, manažery na všech stupních. Podrobný popis kurzu je uveden zde.

Ano, šéfe!

Kultura jednání v organizaci – kurz trénující komunikaci s podřízenými i nadřízenými, přiměřenou asertivitu a základní pravidla vyjednávání, schopnost včas informovat o plnění úkolů, schopnost správně klást otázky v roli nadřízeného i podřízeného. Celkem 8x45 minut, maximálně 15 účastníků. Pro manažery na všech stupních, pro zaměstnance, pro celé týmy. Podrobný popis kurzu je uveden zde.

Nehoní mě čas!

Praktický timemanagement a práce se stresem – kurz zaměřený na budování návyků pro účelné hospodaření s časem, schopnosti osobního plánování, odhadu vlastních sil, osobní motivace, práce s hranicemi, základy práce se stresem. Celkem 8x45 minut, maximálně 12 účastníků. Pro manažery na všech stupních, pro zaměstnance, pro celé týmy. Podrobný popis kurzu je uveden zde.

Svobodná práce.

Trénink relaxace, stressmanagement  - kurz postavený tak, aby si účastníci vyzkoušeli metody a formy relaxace, odpočinku, hranice pracovního a osobního života, stručné zásady nakládání s časem, schopnost stanovovat priority. Celkem 8x45 minut, maximálně 12 účastníků. Pro manažery na všech stupních, pro zaměstnance, pro celé týmy. Podrobný popis kurzu je zde.

Máme v týmu rebela.

Konflikty a jejich řešení v pracovním týmu – kurz s cílem trénovat vhodnou komunikaci v týmu, schopnost vyjadřovat své postoje a názory vhodnou formou, emoce v konfliktu, schopnost vlastního vymezení, asertivita s přihlédnutím ke konfliktní situaci. Celkem 8x45 minut, maximálně 15 účastníků. Pro manažery na všech stupních, pro zaměstnance, pro celé týmy.

Změna je život!

Plánování a zavádění změn v organizaci – kurz zaměřený na seznámení se základními zásadami plánování a zavádění změn, v průběhu kurzu práce s vlastními příklady, sestavení vlastních plánů, revize uskutečněných změn, práce s případovými studiemi. Celkem 8x45 minut, maximálně 15 účastníků. Pro manažery na všech stupních. Podrobný popis kurzu je uveden zde

Nejsme v práci sami!

Základní návyky pro týmovou spolupráci – kurz zaměřený na uvědomění základů spolupráce s druhými kolegy v týmu, trénink návyků týmové spolupráce a jejích možností. Celkem 8x45 minut, maximálně 15 účastníků. Pro manažery na všech stupních, pro zaměstnance, pro celé týmy. Podrobný popis kurzu je uveden zde.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2016

Fidcon, Náměstí 5. května 1, Jablonné nad Orlicí, IČO: 27027121, info(at)fidcon.cz