Nabídka kurzů na míru pro vedoucí pracovníky poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji.

Kurzy zajišťujeme od roku 2017 na klíč dle požadavků zadavatele.


Autogenní trénink s vyšším stupněm 

Jednodenní workshop zaměřený na efektivní odpočinek a práci se stresem. Praktické rady včetně relaxačního menu s důrazem na autogenní trénink.

Akce vhodná pro zájemce, kteří již absolvovali základní stupeň autogenního tréninku a zvládají ho. Hlavní náplní je vyšší stupeň autogenní meditace, která je vhodnou terapeutickou, hygienickou a profylaktickou metodou, pracující s imaginací účastníka. Jedná se o metodu, jež účastníka konfrontuje s vlastním nitrem a umožňuje mu nahlížet do hlubších vrstev osobnosti.

Syndrom vyhoření

Jednodenní workshop objasňující příčiny syndromu, jeho příznaky a fáze. V praktické části probíhá práce s případovými studiemi, účastníci nacvičují modelové situace, sdílí pozitivní i negativní zkušenosti. Cílem je naučit se předcházet syndromu vyhoření, vyzkoušet si techniky a vyhodnotit vlastní postoje, aby bylo možné se syndromu účinně bránit.

Správný výběr a zapracování zaměstnance - personální trénink

Dvoudenní workshop cílený na výběr a zapracování zaměstnanců v sociálních službách. Celkem 16 vyučovacích hodin.
 
Stručný obsah:
 • správně formulovaný inzerát pozice pracovního místa
 • techniky výběru zaměstnanců
 • nácvik osobního pohovoru
 • proces zapracování – jeho fáze, základní prvky, nastavení kontrolních momentů, správné
 • vyhodnocování průběhu
 • motivační rozhovor se zaměstnancem – nácvik
 • minutový manažer – principy účinného vedení – minutová pochvala a pokárání
 • motivační nástroje

Etika a etický kodex prakticky

Jednodenní trénink vedený formou workshopu - vytváření etických norem v organizaci. Celkem 8 vyučovacích hodin.
 
Stručný obsah:
 • základní principy nastavení etických norem v organizaci
 • porovnání etických kodexů poskytovatelů služeb
 • obsahový brainstorming
 • etická dilemata a práce s nimi
 • praktické náměty jak nastavit systém kontroly a sankcí při porušení etických zásad

Trénink individuálních pohovorů - manažerská supervize

Rozpracování metody manažerské supervize na pracovišti – nácvik prvků metody a její využití, 8 vyučovacích hodin.
 
Stručný obsah:
 • základní prvky metodiky manažerské supervize
 • zásady supervizní práce manažera
 • průběh supervizního sezení, nácvik průběhu
 • co není manažerské supervize, chyby a omezení této metody

Hranice a role manažera

Dvoudenní seminář se zaměřením na rozpoznání hranic manažerské práce, jejich vymezení, pochopení významu role a střetů s osobnostním nastavením. Celkem 16 vyučovacích hodin.
 
Stručný obsah:
 • základy manažerské etiky
 • integrita manažera
 • role a osobnost při řízení, vyrovnávání se s tlakem požadavků
 • zážitkové aktivity – zaměření na sebereflexi, sebekoučování
 • dotazníky stylů vedení a řízení
 • příklady dobré praxe při práci s časem, tipy a triky
 • základy situačního vedení
 • emoce manažera, sladění osobního a pracovního fungování
Hodnocení a odměňování pracovníků

Dvoudenní seminář postavený s cílem věnovat se formám odměňování, hodnocení, nastavení základních pravidel, tipy a triky pro jednoduché nastavení systému, IT podpora. 16 vyučovacích hodin. 

Stručný obsah:
 • Hodnocení zaměstnanců a hodnotící pohovory
 • Systémy odměňování a práce s flexibilní částí mzdy
 • Příklady zkušeností ze zahraničí a jejich aplikace v podmínkách ČR
 • Open-space konzultace systému odměňování nastaveného v organizaci
 • Možnosti IT podpory a využití software pro usnadnění systematického odměňování v organizaci
 • Revize základních pravidel s ohledem na zákonné normy v ČR
Péče o zaměstnance - workshop
Jednodenní workshop zaměřený na motivaci a vedení zaměstnanců, benefity a prevenci syndromu vyhoření v pomáhajících profesích. Celkem 8 vyučovacích hodin.

Stručný obsah:

 • Nástroje motivace
 • Benefity – škála možností, příklady dobré praxe, sdílení zkušeností
 • Burn-out a možnosti prevence zasazené do principů fungování organizace
 • Umění naslouchat a trénink pozornosti
 • Techniky probuzení zájmu a zapojení zaměstnanců do rozvoje služeb  
Strategické plánování – celkem 52 hodin

Organizace mohou využít možnosti sestavit vlastní strategický plán. Účastníci budou prostřednictvím workshopů a koučování vedeni k definování cílů organizace, tak aby tyto cíle byly reálné a zohledňovali možnosti zaměstnanců, kteří je mají realizovat. Plánování má tyto části:

 • Dvoudenní workshop - zjištění stavu organizace, sestavení analýz jednotlivých oblastí, definování cílů.
 • Dvoudenní workshop - rozpracování procesů, test reálných možností organizace, rozpracování harmonogramu.
 • Koučování pro ředitele a management s cílem zvýšit efektivitu dosahování cílů - max. 12 hodin.
 • Jednodenní workshop - redefinice cílů, motivace, kontrolní nástroje, motory aktivity a změn.
Sebezkušenost pro sociální pracovníky a pracovníky v sociálních službách – celkem 40 nebo 250 hodin

Zaměstnanci budou formou sebezkušenostního výcviku připravováni pro náročné situace v pomáhajících profesích, které se dotýkají existenciálních témat člověka - smrt, svoboda, samota, smysl. Absolventi budou připraveni na to, aby se dokázali vymezit, znali hranice profesního a osobního života, sladili své role a uměli účinně předcházet vlastnímu vyhoření.

 • Sebezkušenostní týdenní výcvik (40 hod).
 • Sebezkušenostní dvouletý výcvik (250 hod).

 

Cena jednotlivých kurzů je předmětem jednání. Obvyklý den vzdělávání = 8 hodin = 6.000,- Kč plus doprava. Cena strategického plánování a sebezkušenostních kurzů se sestavuje individuálně na osobním jednání.


RSS kanál  |  XML Sitemap  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2016

Fidcon, Náměstí 5. května 1, Jablonné nad Orlicí, IČO: 27027121, info(at)fidcon.cz