Ukončené projekty

Vzdělávací program pro poskytovatele sociálních služeb v Pardubickém kraji
V období 1. 4. 2012 až 30. 9. 2014 jsme realizovali projekt s celým názvem "Vzdělávací program pro podporu a stabilizaci poskytovatelů sociálních služeb v Pardubickém kraji". Na základě analýzy a konzultací s pracovníky těchto organizací jsme vytvořili tři vzdělávací moduly, které zahrnovaly praktické tréninky, konzultace a sebezkušenostní výcvik. Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.

Vzdělávání pracovníků v církvi
V období 4/2010 až 9/2012 se Fidcon podílel jako partner na projektu Další vzdělávání pro církevní organizace, který realizovalo Pastorační středisko Hradec Králové. Cílem projektu bylo zvýšení efektivity práce zaměstnanců církevních organizací, zlepšení kvality řízení a financování. Účastníky projektu byli pracovníci různých církví - kněží, pastoři, jáhni, akolyté, pastorační pracovníci, právníci, ekonomové a další. Projekt byl financován z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR.
Naše organizace zajistila přípravu a odzkoušení metodik pro školení manažerských a pracovních dovedností. Tréninky a semináře byly připraveny ve spolupráci s cílovou skupinou, tak aby zohledňovaly specifika pracovního prostředí v církvi.

Mozaika 2008
V roce 2008 jsme zrealizovali celostátní veřejnou sbírku Mozaika 2008. Výtěžek 1 677 600 Kč byl určen na podporu projektů pro mládež. Do akce se zapojilo několik set dobrovolníků. Na internetovém portálu dárci vyplňovali jedinečné číslo své zakoupené kartičky mozaiky a tím bylo dynamicky znázorňováno množství získaných finančních prostředků.
mozaika2008 1 mozaika2008 2 mozaika2008 3 mozaika2008 4

Mozaika pro Tábor
V roce 2007 byl spuštěn fundraisingový projekt Mozaika pro Tábor, podporující Celostátní setkání mládeže Tábor Klokoty. Realizátorem projektu byla Sekce pro mládež ČBK. Fidcon byl autorem záměru a partnerem při realizaci. Na internetovém portálu dárci vyplňovali jedinečné číslo své zakoupené kartičky mozaiky a tím bylo dynamicky znázorňováno množství vybraných finančních prostředků.
mozaika2007 1  mozaika2007 2  mozaika2007 3  mozaika2007 4  mozaika2007 5   

Wanted
V roce 2008 a 2009 probíhal v Diecézních centrech života mládeže projekt Wanted. V jeho nabídce byl teambuilding a rozvoj dovedností pro pracovní týmy center, realizace víkendových seminářů a zážitkových kurzů pro návštěvníky center, zpracování výukových metodik a nabídka herních pomůcek. Financování bylo zajištěno z prostředků AKSM o.s. a našeho sdružení.